Jedyny taki kurs w Europie


CHEMOTAKSONOMIA, FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA OKRYTOZALĄŻKOWYCH ROŚLIN ZIELARSKICH

KURS 2024 / 2025

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ POZWALAJĄCĄ PRZYGOTOWAĆ EFEKTYWNE PREPARATY LECZNICZE Z SUROWCÓW ZIELARSKICH.

OPIS KURSU

TEMAT: Chemotaksonomia, farmakologia i toksykologia okrytozalążkowych roślin zielarskich – nr kursu: 0624/02

REKRUTACJA: do 15.08.2024 r.

PROWADZĄCY: dr n. biol. Henryk Różański, dr n. biol. Dominik Wróbel, prof. dr hab. Antoni Szumny

FORMA KURSU: e-learning – kurs prowadzony jest w całości on-line

HARMONOGRAM WYKŁADÓW*:

1.
07.09.2024 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
2.
19.10.2024 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
3.
09.11.2024 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
4.
07.12.2024 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
5.
11.01.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
6.
01.02.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
7.
01.03.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
8.
05.04.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
9.
10.05.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
10.
07.06.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
11.
08.06.2025 r. egzamin w formie testu

*Planowane daty spotkań on-line mogą ulec zmianie. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na ww. harmonogram Kursu, Uczestnicy bezzwłocznie będą informowani przez Organizatora mailem i/lub telefonicznie.

PROFIL UCZESTNIKA: Do udziału w Kursie „Chemotaksonomia, farmakologia i toksykologia okrytozalążkowych roślin zielarskich” zapraszamy przede wszystkim osoby, które chcą zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę nt. chemosystematyki i nauczyć się klasyfikować poszczególne surowce zielarskie
do określonych grup fitofarmakologicznych.

WARTOŚCI SZKOLENIA: 

Chemotaksonomia jest działem taksonomii, w której rośliny są klasyfikowane na podstawie różnic i podobieństw w ich składzie biochemicznym, zwłaszcza metabolitów wtórnych. Metabolity pierwotne obejmują podstawowe związki chemiczne niezbędne do życia, przeprowadzenia podstawowych procesów fizjologicznych. Podobne metabolity pierwotne występują u wszystkich organizmów na Ziemi, np. nukleotydy, aminokwasy, podstawowe kwasy tłuszczowe, cukry proste. Metabolity wtórne to związki chemiczne powstające w tzw. metabolizmie wtórnym. Nie są niezbędne do życia, pełnią jednak szereg funkcji, np. obronne, ochronne, wabiące. Powstają w wyspecjalizowanej przemianie materii, a ich występowanie jest nierzadko ograniczone
do określonych rodzin, rodzajów, a nawet gatunków roślin. Metabolity wtórne nadają właściwości lecznicze i trujące roślinom. Lekarz, farmaceuta, zielarz i fitoterapeuta zainteresowani są metabolitami wtórnymi jako źródłem leków i toksyn. Znając podstawy chemotaksonomii (chemosystematyki) absolwent będzie umiał klasyfikować poszczególne surowce zielarskie do określonych grup fitofarmakologicznych. Rozpoznając rośliny w terenie będzie potrafił ocenić właściwości farmakologiczne i toksyczne poszczególnych gatunków. Znając właściwości fizykochemiczne substancji czynnych będzie potrafił przygotować efektywny preparat leczniczy z surowca zielarskiego.

Znajomość chemotaksonomii zapewni wiedzę o składnikach czynnych roślin uprawianych i dziko rosnących.

Na kursie będą również podane informacje na temat zastosowania i dawkowania omawianych roślin. Przekazana zostanie wiedza na temat działań ubocznych i niepożądanych ziół, niektórych interakcji roślin z innymi ziołami, lekami i żywnością. Celem kursu jest również obalenie nieprawdziwych informacji, mitów na temat wielu roślin zielarskich i trujących.

Do tej pory nie opublikowano polskojęzycznych podręczników z zakresu chemotaksonomii roślin, stąd tematyka kursu jest wyjątkowa.

CO OTRZYMASZ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA:
>
możliwość uczestniczenia w kursie on-line na żywo (łącznie 50 godzin lekcyjnych) na platformie Zoom
> linki do nagrań z poszczególnych spotkań wykładowych dla uczestników kursu dostępne będą po 14 dniach od dnia ich zakończenia. Wszystkie linki do nagrań będą aktywne przez cały czas trwania kursu.
> 10 godzin uzupełniających filmów edukacyjnych udostępnianych sukcesywnie w trakcie trwania kursu publikowanych na platformie ActiveNow
> zajęcia prowadzone przez 2 wykładowców jednocześnie
> dostęp do panelu użytkownika na platformie ActiveNow
> możliwość uczestniczenia w sesji pytań na zakończenie szkolenia
> certyfikat poświadczający udział w szkoleniu po zdanym egzaminie końcowym
> kontakt z organizatorem od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

PŁATNOŚCI:

KOSZT KURSU: 5 000,00 PLN*

Wszystkie wpłaty dokonywane przez Użytkownika w celu uiszczenia należności za udział w Kursie są dokonywane wybraną przez Użytkownika dostępną w Serwisie metodą płatności on-line, tj. przelew bankowy lub Tpay. Odbiorcą końcowym płatności za udział w szkoleniach każdorazowo będzie AdiFeed Sp. z o.o. Konto AdiFeed Sp. z o.o.: ING PLN 21 1050 1025 1000 0090 8197 1583.
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz nr KURSU: 0624/02.

*Organizator informuje, że istnieje możliwość płatności w ratach wg poniższego harmonogramu:

I rata 2 000,00 PLN opłata rekrutacyjna (zaliczka bezzwrotna):
płatna po wysłaniu formularza zgłoszeniowego
II rata 1 000,00 PLN opłata do dnia 25.10.2024 r.
III rata 1 000,00 PLN opłata do dnia 24.01.2025 r.
IV rata 1 000,00 PLN opłata do dnia 25.04.2025 r.

RABATY:

 • Absolwentom szkoleń organizowanych przez Akademię dr Różańskiego, którzy dokonali płatności wpisowego przysługuje rabat 500,00 PLN
 • Osobom, które dokonają zakupu obu szkoleń, tj. „Chemotaksonomia, farmakologia i toksykologia okrytozalążkowych roślin zielarskich”
  oraz „Fitoterapia onkologiczna i fitoterapia w medycynie paliatywnej” przysługuje rabat 500,00 PLN
 • Rabaty nie sumują się, maksymalny rabat jaki można uzyskać to 500 zł. Rabaty nie sumują się z rabatami szkoleń organizowanymi przez Akademię dr Różańskiego w roku 2024.

KUP KURS W SYSTEMIE KREDYTOWYM W RATACH PO 500,00 PLN

1 RATA 500,00 PLN płatność do 15.08.2024 r. (zaliczka bezzwrotna):
płatna po wysłaniu formularza zgłoszeniowego
2 RATA 500,00 PLN płatność do 30.08.2024 r.
3 RATA 500,00 PLN płatność do 11.10.2024 r.
4 RATA 500,00 PLN płatność do 31.10.2024 r.
5 RATA 500,00 PLN płatność do 29.11.2024 r.
6 RATA 500,00 PLN płatność do 03.01.2025 r.
7 RATA 500,00 PLN płatność do 24.01.2025 r.
8 RATA 500,00 PLN płatność do 21.02.2025 r.
9 RATA 500,00 PLN płatność do 28.03.2025 r.
10 RATA 500,00 PLN płatność do 30.04.2025 r.
11 RATA 500,00 PLN płatność do 30.05.2025 r.

ŁĄCZNIE KWOTA DO ZAPŁATY W SYSTEMIE KREDYTOWYM ZA UDZIAŁ W KURSIE WYNOSI 5500,00 PL*

* W przypadku zakupu kursu w systemie kredytowym w ratach po 500,00 PLN nie przysługują żadne rabaty obowiązujące m.in.:

   • w systemie ratalnym IV rat,
   • z tytułu zakupu 2 kursów jednocześnie,
   • dla absolwentów szkoleń.

Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do uruchomienia Kursu po osiągnięciu w procesie rekrutacji minimalnej liczby Uczestników Kursu, tj. 100 osób. W przypadku odwołania przez Organizatora Kursu, każdej osobie która uiściła opłatę rekrutacyjną zostanie zwrócona pełna kwota 2 000,00 PLN na warunkach określonych w Regulaminie, tj. w ciągu 14 dni od powzięcia takiej decyzji przez Organizatora Kursu.
Uczestnikowi, który dokonał pełnej jednorazowej opłaty 5 000,00 PLN za udział w Kursie, Organizatora
Kursu
w przypadku odwołania zwróci pełną kwotę dokonanej wpłaty
na warunkach określonych w Regulaminie, tj. w ciągu 14 dni od powzięcia takiej decyzji przez Organizatora Kursu.

TEMATYKA KURSU

Metabolizm pierwotny i wtórny roślin. Metabolity pierwotne i wtórne.

Charakterystyka grup chemicznych składników czynnych roślin. Farmakologia i toksykologia składników aktywnych roślin leczniczych i trujących.

Biotransformacja i farmakodynamika ksenobiotyków (metabolitów wtórnych roślin) pochodzenia roślinnego w organizmie człowieka.

Układy taksonomiczne. Systematyka roślin. Kryteria chemotaksonomiczne. Taksonomiczne kategorie podstawowe i pomocnicze.

System klasyfikacyjny roślin okrytonasiennych APG – Angiosperm Phylogeny Group. System klasyfikacji roślin Jamesa L. Reveala i Roberta F. Thorne.

Układ chemotaksonomiczny Roberta Hegnauera oraz Ronalda Darnley’a Gibbs’a.

Układ taksonomiczny Aleksandra Grossheima ( Александр Альфонсович Гроссгейм) oraz Armena Tachtadżiana (Армен Леонович Тахтаджян).

Chemotaksonomia, farmakologia i toksykologia roślin okrytonasiennych:

  • Amborellales
  • Nymphaeales
  • Austrobaileyales
  • Mesangiosperms
  • Magnoliids
  • Canellales
  • Piperales
  • Magnoliales
  • Laurales
  • Chloranthales
  • Acorales
  • Alismatales
  • Petrosaviales
  • Dioscoreales
  • Pandanales
  • Liliales
  • Asparagales
  • Arecales
  • Commelinales
  • Zingiberales
  • Poales
  • Eudicots
  • Ceratophyllales
  • Ranunculales
  • Proteales
  • Trochodendrales
  • Buxales
  • Gunnerales
  • Dilleniales
  • Superrosids
  • Saxifragales
  • Rosids
  • Vitales
  • Zygophyllales
  • Fabales
  • Rosales
  • Fagales
  • Cucurbitales
  • Celastrales
  • Oxalidales
  • Malpighiales
  • Geraniales
  • Myrtales
  • Crossosomatales
  • Picramniales
  • Huerteales
  • Sapindales
  • Malvales
  • Brassicales
  • Superasterids
  • Berberidopsidales
  • Santalales
  • Caryophyllales
  • Cornales
  • Ericales
  • Icacinales
  • Metteniusales
  • Garryales
  • Gentianales
  • Boraginalaes
  • Vahiales
  • Solanales
  • Lamiales
  • Aqufoliales
  • Asterales
  • Escalloniales
  • Bruniales
  • Paracryphiales
  • Dipsacales
  • Apiales

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY