Włącz wspomaganie w walce z rakiem

 FITOTERAPIA ONKOLOGICZNA I FITOTERAPIA W MEDYCYNIE PALIATYWNEJ
KURS 2024 / 2025

ODKRYJ POTENCJAŁ JAKI TKWI W ŚWIECIE ROŚLIN, A KTÓRY MOŻNA  WYKORZYSTAĆ W LECZENIU I PROFILAKTYCE NOWOTWORÓW.

OPIS KURSU

TEMAT: Fitoterapia onkologiczna i fitoterapia w medycynie paliatywnej – nr kursu: 0624/01

REKRUTACJA: do 15.09.2024 r.

PROWADZĄCY: dr n. biol. Henryk Różański, dr n. biol. Dominik Wróbel

FORMA SZKOLENIA: e-learning – kurs prowadzony jest w całości on-line

HARMONOGRAM WYKŁADÓW*:

1.
05.10.2024 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
2.
26.10.2024 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
3.
30.11.2024 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
4.
14.12.2024 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
5.
25.01.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
6.
22.02.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
7.
29.03.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
8.
26.04.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
9.
31.05.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
10.
21.06.2025 r. 08:00 – 12:00 (przerwa 10:00 – 10:15)
11.
22.06.2025 r. egzamin w formie testu

*Planowane daty spotkań on-line mogą ulec zmianie. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na ww. harmonogram Kursu, Uczestnicy bezzwłocznie będą informowani przez Organizatora mailem i/lub telefonicznie.

PROFIL UCZESTNIKA: Do udziału w Kursie „Fitoterapia onkologiczna i fitoterapia w medycynie paliatywnej” zapraszamy przede wszystkim osoby, które chcą zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę nt. wpływu roślin i minerałów wykorzystywanych w leczeniu i profilaktyce nowotworów oraz w medycynie paliatywnej.

WARTOŚCI SZKOLENIA: 

Choroba nowotworowa jest obecnie drugą przyczyną zgonów w Polsce.  Rocznie umiera na nią około 100 tys. osób, w tym około 80% wymaga opieki paliatywnej. Zadaniem medycyny paliatywnej jest poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na ciężkie, często nieuleczalne choroby. Medycyna paliatywna ma znaczenie nie tylko dla pacjentów onkologicznych, ale również dla pacjentów cierpiących na inne wyniszczające choroby, w tym także związane z procesem starzenia się organizmu.

Dzięki inicjatywie amerykańskiego onkologa prof. Charlesa Gordon’a Zubrod’a (1914–1999), dyrektora National Cancer Institute (w latach 1956-1974) przeprowadzono szerokie badania skriningowe tysięcy surowców naturalnych w poszukiwaniu nowych substancji przeciwnowotworowych. Dzięki temu odkryto substancje, które stały się podstawą do opracowania wielu współczesnych leków onkologicznych.

Skriningowe badania pilotażowe wykazały, że około 2000 ekstraktów lub frakcji prezentowało aktywność przeciwnowotworową.

W latach 60. i 70. XX wieku po dogłębnej analizie literatury opublikowano listę rodzajów roślin, które były stosowane w leczeniu nowotworów – tak zwaną listę Hartwell’a obejmującą 1400 rodzajów roślin przeciwnowotworowych.

Nigeryjscy naukowcy: S. V.  Nwafor,   P. A. Akah, C. O. Okoli w swej publikacji Phytotherapy Division (Department of Pharmacology and Toxicology,  University of Nigeria, Nsukka) podają, że skriningowe badania sygnalizują o 40 000 gatunków roślin wywierających wpływ przeciwnowotworowy.

Celem kursu jest ukazanie potencjału jaki tkwi w świecie roślin i minerałów, a który można wykorzystać w leczeniu i profilaktyce nowotworów oraz w medycynie paliatywnej. Wiedza przekazana podczas kursu może okazać się przydatna również w sytuacjach ekstremalnych, kryzysowych (wojna, kryzys, kataklizm), kiedy to niemożliwe będzie korzystanie z zorganizowanej służby zdrowia, a dostęp do leków gotowych ograniczony. Niewątpliwie zadaniem kursu jest też przedstawienie informacji na temat nowotworów oraz dolegliwości u pacjentów ciężko chorych oraz u kresu życia.

CO OTRZYMASZ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA:
>
możliwość uczestniczenia w kursie on-line na żywo (łącznie 50 godzin lekcyjnych) na platformie Zoom
> linki do nagrań z poszczególnych spotkań wykładowych dla uczestników kursu dostępne będą po 14 dniach od dnia ich zakończenia. Wszystkie linki do nagrań będą aktywne przez cały czas trwania kursu.
> 10 godzin uzupełniających filmów edukacyjnych udostępnianych sukcesywnie w trakcie trwania kursu publikowanych na platformie ActiveNow
> zajęcia prowadzone przez 2 wykładowców jednocześnie
> dostęp do panelu użytkownika na platformie ActiveNow
> możliwość uczestniczenia w sesji pytań na zakończenie szkolenia
> certyfikat poświadczający udział w szkoleniu po zdanym egzaminie końcowym
> kontakt z organizatorem od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00


KOSZT KURSU: 5 000,00 PLN*

Wszystkie wpłaty dokonywane przez Użytkownika w celu uiszczenia należności za udział w Kursie są dokonywane wybraną przez Użytkownika dostępną w Serwisie metodą płatności on-line, tj. przelew bankowy lub Tpay. Odbiorcą końcowym płatności za udział w szkoleniach każdorazowo będzie AdiFeed Sp. z o.o. Konto AdiFeed Sp. z o.o.: ING PLN 21 1050 1025 1000 0090 8197 1583.
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz nr KURSU: 0624/01.

*Organizator informuje, że istnieje możliwość płatności w ratach wg poniższego harmonogramu:

I rata 2 000,00 PLN opłata rekrutacyjna (zaliczka bezzwrotna):
płatna po wysłaniu formularza zgłoszeniowego
II rata 1 000,00 PLN opłata do dnia 15.11.2024 r.
III rata 1 000,00 PLN opłata do dnia 7.02.2025 r.
IV rata 1 000,00 PLN opłata do dnia 16.05.2025 r.

RABATY:

 • Absolwentom szkoleń organizowanych przez Akademię dr Różańskiego, którzy dokonali płatności wpisowego przysługuje rabat 500,00 PLN
 • Osobom, które dokonają zakupu obu szkoleń, tj. „Chemotaksonomia, farmakologia i toksykologia okrytozalążkowych roślin zielarskich”
  oraz „Fitoterapia onkologiczna i fitoterapia w medycynie paliatywnej” przysługuje rabat 500,00 PLN
 • Rabaty nie sumują się, maksymalny rabat jaki można uzyskać to 500 zł. Rabaty nie sumują się z rabatami szkoleń organizowanymi przez Akademię dr Różańskiego w roku 2024.

KUP KURS W SYSTEMIE KREDYTOWYM W RATACH PO 500,00 PLN

1 RATA 500,00 PLN płatność do 15.09.2024 r. (zaliczka bezzwrotna):
płatna po wysłaniu formularza zgłoszeniowego
2 RATA 500,00 PLN płatność do 27.09.2024 r.
3 RATA 500,00 PLN płatność do 18.10.2024 r.
4 RATA 500,00 PLN płatność do 22.11.2024 r.
5 RATA 500,00 PLN płatność do 06.12.2024 r.
6 RATA 500,00 PLN płatność do 17.01.2025 r.
7 RATA 500,00 PLN płatność do 14.02.2025 r.
8 RATA 500,00 PLN płatność do 21.03.2025 r.
9 RATA 500,00 PLN płatność do 18.04.2025 r.
10 RATA 500,00 PLN płatność do 23.05.2025 r.
11 RATA 500,00 PLN płatność do 13.06.2025 r.

ŁĄCZNIE KWOTA DO ZAPŁATY W SYSTEMIE KREDYTOWYM ZA UDZIAŁ W KURSIE WYNOSI 5500,00 PL*

* W przypadku zakupu kursu w systemie kredytowym w ratach po 500,00 PLN nie przysługują żadne rabaty obowiązujące m.in.:

   • w systemie ratalnym IV rat,
   • z tytułu zakupu 2 kursów jednocześnie,
   • dla absolwentów szkoleń.

Organizator Kursu zastrzega sobie prawo do uruchomienia Kursu po osiągnięciu w procesie rekrutacji minimalnej liczby Uczestników Kursu, tj. 100 osób. W przypadku odwołania przez Organizatora Kursu, każdej osobie która uiściła opłatę rekrutacyjną zostanie zwrócona pełna kwota 2 000,00 PLN na warunkach określonych w Regulaminie, tj. w ciągu 14 dni od powzięcia takiej decyzji przez Organizatora Kursu.
Uczestnikowi, który dokonał pełnej jednorazowej opłaty 5 000,00 PLN za udział w Kursie, Organizatora
Kursu
w przypadku odwołania zwróci pełną kwotę dokonanej wpłaty na warunkach określonych w Regulaminie, tj. w ciągu 14 dni od powzięcia takiej decyzji przez Organizatora Kursu.

TEMATYKA KURSU

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

 

Istota raka w ujęciu biochemii i biologii molekularnej.

Mięsaki tkanek miękkich.

Pierwotne nowotwory złośliwe kości.

Czerniak skóry.

Nowotwory kobiecego narządu płciowego.

Nowotwory układu moczowego.

Rak płuca.

Rak sutka.

Ziarnica złośliwa.

Chłoniaki złośliwe.

Nowotwory jelita grubego.

Nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Nowotwory głowy i szyi.

Rak tarczycy.

Rak skóry.

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego.

Leczenie nudności i wymiotów podczas chemioterapii oraz radioterapii.

Leczenie odczynów skórnych i błon śluzowych w czasie chemioterapii i radioterapii.

Leczenie bólów nowotworowych.

Przeciwnowotworowe surowce roślinne i mineralne. Rośliny o potencjale przeciwnowotworowym (przegląd i charakterystyka w ujęciu systematycznym).

Zioła w diecie dla pacjentów onkologicznych.

Zioła i minerały hemopoetyczne i immunostymulujące w onkologii.

Preparaty roślinne, mineralne i fitoncydowe w leczeniu i profilaktyce zakażeń.

Filozofia postępowania w opiece paliatywnej.

Leczenie i profilaktyka reakcji emocjonalnych (psychicznych) na chorobę za pomocą środków roślinnych i mineralnych.

Medycyna naturalna w leczeniu dolegliwości ze strony układu oddechowego.

Leczenie i profilaktyka zaburzeń układu pokarmowego.

Leczenie i profilaktyka zaburzeń układu moczowo-płciowego.

Leczenie i profilaktyka zaburzeń psychicznych chorych u kresu życia.

Profilaktyka i leczenie odleżyn.

Wyniszczenie nowotworowe.

Zastosowanie medycyny naturalnej w opiece nad pacjentem umierającym.

Preparaty mineralne i roślinne w leczeniu dolegliwości ze strony układu krążenia.

Pielęgnowanie i leczenie skóry w przebiegu chorób wyniszczających.

Preparaty pomocne w leczeniu i pielęgnowaniu skóry starczej.

Zasady przygotowywania i stosowania preparatów ziołowych i mineralnych.

Medycyna biologiczna dra med. Gerharda Madausa w zakresie fitoterapii onkologicznej i medycyny paliatywnej.

Znaczenie medycyny systemów bioregulacyjnych i medycyny biologicznej w ujęciu dra med. Hansa Heinricha Reckewega i dra med. Gerharda Madausa w fitoterapii onkologicznej i medycynie paliatywnej.

Grzyby o potencjalne przeciwnowotworowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY